Curator faillissement in het engels

Geplaatst op: 24.10.2020

Dutch Een van de meest trieste dagen van mijn leven was de dag dat ik een bezoek bracht aan de autofabriek in Longbridge voor een gesprek met de curator aangezien de fabriek failliet was gegaan. English minister minister of religion parson pastor rector. Dutch In , toen ik curator was bij het Whitney Museum, stelde ik een expositie samen genaamd "Black Male".

Zoals al gezegd, wanneer een natuurlijk persoon failliet gaat, is de verant- woordelijke persoon de trustee in bankruptcy. Dutch Daarom is voor de EVP-fractie de mogelijkheid van faillissement bij insolventies evenals het aanstellen van een curator in zo'n geval onontbeerlijk. Uitspraak van het Hof Naar h et oordeel van het H of is dan ook voldoende aannemelijk dat er nog baten zijn.

De boekhouding van de Limited leek niet te voldoen. Bovendien acht het H of hier termen aanwezig voor een dergelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Overigens, insolventierecht is in de Verenigde Staten federal law en dus voor het hele land hetzelfde. Galgje Galgje Zin in een spel?

Het centrum van de voornaamste belangen van deze Engelse Limited lag in dit geval in Nederland. Deze trustee is overigens een ambtenaar van het ministerie van justitie en wordt niet door de rechter benoemd. Voor personen verantwoordelijk voor de vereffening van insolvente rechtspersonen - bij ons de curator - gebruikt het AE als gezegd de trustee in bankruptcy of de bankruptcy trustee. Faillissementsrecht - Insolvency law 1 van 2. English conservator, curator faillissement in het engels.

In een vorige maa nd, d oor het Gerechtshof Den Haag gewezen a rrest.

  • In zijn algemeenheid geldt dat het voor een schuldeiser vaak lastig is om aan te tonen dat er nog mogelijke baten zijn. Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met: mr.
  • Meer bij bab. In de praktijk moet immers nog maar blijken of de bestuurders voor een dergelijke vordering verhaal bieden.

English conservator. In dat geval geldt op grond van art. Dutch Dat biedt mij kansen, want iedere design-expositie waar ik curator van ben, kijkt naar een andere wereld. Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met het privacybeleid van Branch Out Blog. Dutch In , toen ik curator was bij het Whitney Museum, stelde ik een expositie samen genaamd "Black Male".

Your email address will not be published. EN insolvency practitioner trustee. Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Ee n k anttekening bij het voorgaande. Het Ho f overweegt allereerst dat de desbetreffende Limited in Nederland is onderworpen aan de heffing van de vennootschapsbelasting.

Meer informatie.

"curator" in het Engels

Voorbeeldzinnen Voorbeeldzinnen voor "curator" in het Engels Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Meer informatie. Nederlands recht Naa r Ne derlands recht is voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap noodzakelijk dat 1 summierlijk is gebleken van een vorderingsrecht van diegene die het faillissement aanvraagt en 2 summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

In de praktijk moet immers nog maar blijken of de bestuurders voor een dergelijke vordering verhaal bieden.

Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published. Vertalingen en voorbeelden Synoniemen Voorbeeldzinnen. In geval van wat wij het faillissement van natuurlijke personen of rechtspersonen noemen spreekt men in de Verenigde Staten over een chapter 7 bankruptcy een verwijzing naar hoofdstuk 7 van de Bankruptcy Code! In de praktijk moet immers nog curator faillissement in het engels blijken of de bestuurders voor een dergelijke vordering verhaal bieden, curator faillissement in het engels.

Nederlands recht Naa r Ne derlands recht is voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap noodzakelijk dat 1 summierlijk is gebleken van een vorderingsrecht van diegene die het faillissement aanvraagt en 2 summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

Bovendien acht het H of hier termen aanwezig voor een dergelijke vordering uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Zojuist vertaald

Over de auteur. In Groot Brittanië dus niet het Verenigd Koninkrijk, dat is met Noord Ierland erbij is de Insolvency Act van toepassing, met daarin een aparte regeling voor Schotland. Zodoende oordeelde het H of dat de Limited in Nederland failliet kon worden verklaard, ondanks dat zij naar Engels recht reeds was opgehouden te bestaan. Dutch Ik speel met design; ik ben curator architectuur en design.

  • English alterative cure healing remedial remedy sanative therapeutic.
  • Het centrum van de voornaamste belangen van deze Engelse Limited lag in dit geval in Nederland.
  • De trustee heeft de legal title , de juridische eigendom, terwijl de benificiary de equitable title heeft, de beneficiaire eigendom.
  • Naa r Ne derlands recht is voor de faillietverklaring van een reeds ontbonden vennootschap noodzakelijk dat 1 summierlijk is gebleken van een vorderingsrecht van diegene die het faillissement aanvraagt en 2 summierlijk is gebleken van feiten en omstandigheden die voldoende aannemelijk maken dat er nog baten zijn.

Laten we contact houden. De term trustee in bankruptcy is, helemaal ingeburgerd in juridisch Engels sprekend en schrijvend Nederland.

Naar h et oordeel van het H of is dan ook voldoende aannemelijk dat er nog baten zijn. NL content curation. Deze trustee is overigens een ambtenaar van het ministerie van justitie en wordt niet door de rechter benoemd, curator faillissement in het engels. Uitspraak van het Hof Naar h et oordeel van het H of is dan ook voldoende aannemelijk dat er nog baten zijn. Dit heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de terminologie!

Uitspraak van het Hof

Ook hier geldt, net als in het Amerikaanse recht: degene die wij een curator zouden noemen, hoeft dus niet per se door een rechter te zijn benoemd! Faillissementsrecht — Insolvency law 1 van 2. Delen op:.

Een trustee zou dan voor de afwikkeling van de failliete boedel van een natuurlijke persoon zorgen en een receiver voor die van een rechtspersoon! In geval van wat wij het faillissement van natuurlijke personen of rechtspersonen noemen spreekt men in de Verenigde Staten over een chapter 7 bankruptcy een verwijzing naar hoofdstuk 7 van de Bankruptcy Code? He t H of oordeelde onder verwijzing naar de Europese Insolventieverordening dat deze vraag moest worden beoordeeld naar Nederlands recht, curator faillissement in het engels.