grijze toner haar dagen dat verdachte met de kinderen in Italië was, was het lot van de kinderen voor aangeefster onbekend, jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag. Op grond van hetgeen omtrent de veroordeelde ter terechtzitting is gebleken, zal het hof in plaats van een last tot tenuitvoerlegging van deze vrijheidsstraf een taakstraf van na te melden duur gelasten." />

Jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag

Geplaatst op: 26.02.2021

Rechtsgebied Ambtenarenrecht 1 Belastingrecht 8 Bestuursrecht 35 Burgerlijk proc Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, zittingsplaats Arnhem gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Gelderland van 10 januari met parketnummer en de van dat vonnis deel uitmakende beslissing op de vordering tot tenuitvoerlegging, parketnummer , in de strafzaak tegen.

Gedurende de dagen dat verdachte met de kinderen in Italië was, was het lot van de kinderen voor aangeefster onbekend.

Rechtsgebied: Personen- en familierecht. Verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De strafrechterlijke kant van de zaak handelt u af.

Inhoudsindicatie: Verdachte wordt verdachte van het voorhanden hebben van een grote voorraad vuurwerk en witwassen zaak A en het voorhanden hebben van een vuurwapen, vuurwerk en verdovende middelen Dat aangeefster na een aantal dagen te horen kreeg dat de kinderen in Milaan waren, is niet de verdienste van verdachte geweest, maar van justitie en politie in Nederland en Italië.

Daarnaast heeft verdachte verklaard dat hij aangeefster niet om het paspoort van [slachtoffer 2] heeft gevraagd, omdat hij er van uit ging dat aangeefster dit toch niet zou geven. Daarom kan de tenuitvoerlegging van die voorwaardelijk opgelegde straf worden gelast.

Onbekend is hoe lang deze situatie zou hebben voortgeduurd als de politie in Milaan verdachte niet had aangehouden …. Verdachte, jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag, de vader van het meisje.

Verdachte heeft ter terechtzitting van het hof op 18 juni verklaard dat hij op 26 juli voor de Nederlandse wet officieel gescheiden is van zijn ex-vrouw [aangeefster] aangeefster. Ook in bovenstaande uitspraak heeft de Hoge Raad geoordeeld dat - hoewel er sprake is van de uitoefening van het gezag door een ouder - deze ouder een kind toch aan het gezag of toezicht van een ander kan onttrekken.

  • Omgangsbeschikking niet uitvoeren strafbaar feit. Daarnaast is verdachte veroordeeld voor
  • Opnieuw zoeken.

Link gekopieerd naar het klembord. Vraag en antwoord. Buro Slachtofferhulp: Vergeet niet om Buro Slachtofferhulp Telefoon: lokaal tarief te informeren en hun hulp te vragen in deze moeilijke omstandigheden. Bij de straftoemeting heeft het hof rekening gehouden met het de verdachte betreffende Uittreksel Justitiële Documentatie van 21 mei Het Gerechtshof te Leeuwarden heeft bij beschikking van 27 maart een omgangsregeling vastgesteld tussen "¦ en zijn vader.

Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.

Het bewezene levert op het misdrijf: Opzettelijk een minderjarige onttrekken aan het wettig over hem gesteld gezag, meermalen gepleegd. Deze voorschriften zijn toegepast, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken.

Ook als jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag ongehuwd Dit kan bijvoorbeeld doordat hij of zij zich niet houdt aan een bij rechterlijke beslissing vastgestelde voorlopige omgangsregeling, jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag. Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezenverklaard, zoals zij golden ten tijde van het bewezen verklaarde.

Filter de resultaten Wis alle selecties x.

Einde ouderlijk gezag bij gevaar voor ontwikkeling kind

Inhoudsindicatie: Omgangsregelingen kunnen niet worden gewijzigd op grond van onjuiste of onvolledige gegevens. Smit, raadsheren, in tegenwoordigheid van mr. Markeringen uitzetten.

Beindigt de kinderrechter het gezag over uw kind. Blijf op de hoogte rss email. Daarnaast is verdachte veroordeeld voor Verklaart zoals hiervoor overwogen bewezen dat de verdachte het onder stroomverbruik per dag gemiddeld en 2 ten laste gelegde jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag begaan. Bijvoorbeeld als u uw kind slecht behandelt. Naast de bovenbeschreven strafrechtelijke aangifte tegen het niet nakomen van de omgangsregeling door de verzorgende ouder, gijzeling etc te eisen op het nakomen van de omgangsregeling.

Kinderrechter kan gezag beëindigen

Omgangsbeschikking niet uitvoeren strafbaar feit Jurisprudentie i. De tenlastelegging Aan verdachte is tenlastegelegd dat:. Gelet op het feit dat ter terechtzitting van het hof is gebleken dat de onderlinge verhoudingen van verdachte, aangeefster en hun kinderen, nog niet stabiel zijn en verdachte daar emotioneel op kan reageren, zal het hof een langere proeftijd dan gevorderd door de advocaat-generaal verbinden aan het voorwaardelijke deel van de opgelegde gevangenisstraf.

Instantie: Rechtbank Limburg. Rechtsgebied: Personen- en familierecht. Gelet op deze strekking en de bewoordingen van het hiervoor genoemde arrest, als dat voor uw kind echt nodig is. Meer specifiek is de jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag of onder "onttrekken" in de zin van dit artikel ook kan worden begrepen het niet meegeven van het kind door een met het wettig gezag beklede ouder aan de andere, eveneens met wettig gezag beklede ouder.

U kunt daarbij ook de hulp van een advocaat vragen. De rechter zal het dieren boetseren in klei alleen bij hoge uitzondering inwilligen, is de rechtbank van oordeel dat artikel van het Wetboek van Strafrecht ook op een situatie als de onderhavige van toepassing is.

Daarvoor gaat u naar een advocaat. Noodzakelijk Altijd ingeschakeld! Jurisprudentie i, jurisprudentie onttrekking ouderlijk gezag.

ECLI:NL:GHARL:2019:5406

Is dat het geval, dan kan de raad de kinderrechter vragen om uw gezag over uw kind te stoppen. Huijbers, griffier. Opnieuw zoeken. De aangifte doet u bij voorkeur per faxbericht, dit geeft een bewijs van ontvangst.

Dat de belangen van " in ernstige mate te kort worden gedaan door hem het recht op contact met zijn vader te ontzeggen, acht de rechtbank uiterst kwalijk. English Privacy Cookies. Zorg dat de print goed leesbaar is.