Club van tien miljoen

Geplaatst op: 22.11.2020

De stichting is in opgericht door de historicus Paul Gerbrands. Nou ja: "we"?

Het moet voor niet-Nederlanders heel onaantrekkelijk gemaakt worden om in Nederland in de illegaliteit onder te duiken. In zijn tweede artikel "Sociobiologie, bevolkingspolitiek en sport" toont Hopster zich een aanhanger van de sociobiologie, een "wetenschappelijke" stroming die het sociale gedrag van mensen probeert te verklaren aan de hand van a-historische biologische begrippen, en daarbij vooral allerlei vormen van onderdrukkend gedrag tracht te rechtvaardigen door te verwijzen naar de dierenwereld.

Het is een goede zaak om de eigen burgers multicultureel op te voeden, maar tegelijk dienst er rekening te worden gehouden met een instinctieve, onbewuste behoefte aan een sterke eigen groep. Drastische vergroening en versobering door duurzame energie en consumptievermindering zouden een hoger inwonertal dan 4,5 miljoen mogelijk kunnen maken, zonder dat op de natuurlijke hulpbronnen van andere landen hoeft te worden geparasiteerd.

Zij effenen de weg voor de volgende generatie gelukzoekers. Couwenberg is een fervente anti-communist die in de veronderstelling leeft dat de Koude Oorlog nog voortduurt. Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties.

In zijn tweede artikel "Sociobiologie, kondig dit dan eerst aan via het contactformulier, en daarbij vooral allerlei vormen club van tien miljoen onderdrukkend gedrag tracht te rechtvaardigen door te verwijzen naar de dierenwereld.

Hopster: "De Centrum Partij van Janmaat uit openlijk zijn afkeer van "vreemdelingen". Een grotere instroom van migranten zou leiden tot "blijvende apartheid" door grote "concentraties" migranten in bepaalde wijken, club van tien miljoen. De overbevolking heeft niets met de komst van vluchtelingen te maken! Mijn card online anwb Disclaimer Sitemap Privacybeleid.

Mocht u een poststuk willen toesturen.

Bevolkingspolitiek aan de linkse borreltafel. Grenzen aan de groei Steun ons in de strijd tegen overbevolking! Met acht à tien miljard mensen zal de welvaart per persoon op wereldschaal dalen tot dat van een arme boer die nauwelijks in zijn eigen voedsel kan voorzien en geen welvaart kent.

Account Options

De stichting is in opgericht door de historicus Paul Gerbrands. De multiculturele samenleving zou volgens de stichting "fictie" zijn, en "een bron van spanningen en conflicten" omdat de migranten geen "christelijke Europese achtergrond" zouden kennen. Onderzoeken van de Wereldvoedselorganisatie FAO tonen aan dat de aarde genoeg grondstoffen bevat om bij een duurzaam consumptie- en productieproces vele miljarden extra mensen te voeden.

Volgens de stichting wordt "de overbevolking" in het "overvolle" Nederland veroorzaakt door het geboorten- en migratieoverschot. Voor sommige bevlogenen betekent dit wellicht een stralend toekomstbeeld.

Stop de club van tien miljoen en vervuiling van de aarde Steun ons in de strijd tegen overbevolking. De Stichting ziet de voortschrijdende overbevolking mondiaal en in eigen land als de grootste bedreiging van die kwaliteit, en wijt ze zonder uitzondering aan "overbevolking", maar vooral voor volgende generaties. Zijn conclusie luidt, en hoe kon het ook anders: "Zowel regering als politieke partijen dienen expliciet beleid te ontwikkelen op gebied van bevolkingsdichtheid en bevolkingsgroei.

Mensen met kinderwens zijn dubbel verantwoordelijk voor de toekomst Steun ons in de strijd tegen overbevolking. Vervolgens somt Hopster bladzijden lang alle mogelijke sociale problemen op. Nationalisme is op zichzelf niet fout, club van tien miljoen.

Alle ballen op lekkers voor thuis; restau­rants stappen weer massaal over op afhalen en bezorgen

De Club van Tien Miljoen is een stichting die als doelstelling heeft de bevolkingsomvang van Nederland af te stemmen op de natuurlijke draagkracht van het beschikbare gebied.

Dat kan echter niet onbeperkt doorgaan. In de brochures "Nederland en immigratie, een volledige bezetting" uit en "De multiculturele samenleving als fictie" uit stelt men zich "behoud en verbetering van de kwaliteit van het leven van alle legale inwoners van Nederland" ten doel. Bij ongewijzigd beleid is een catastrofe onafwendbaar.

E-mail info overbevolking. Te weinig welvaart voor teveel mensen Steun ons in de strijd tegen overbevolking. De ideologie van "de overbevolking" wil de aandacht daarvan afleiden en de verantwoordelijkheid voor de problemen onder meer afschuiven op vluchtelingen en migranten. Bij ongewijzigd beleid is een catastrofe onafwendbaar, club van tien miljoen. De uitermate rechtse stichting De Club van Tien Miljoen is in opgericht door een groep "verontruste Nederlanders" die in "de overbevolking" de gemeenschappelijke oorzaak zien van veel problemen, zoals milieuvervuiling en stress.

Definities die `Club` bevatten:

In het bestuur en het comité van aanbeveling van de stichting zitten hoogleraren, economen, ingenieurs en andere hotemetoten. De politiek dient rekening te houden met de nationale gevoelens, wensen en angsten van het volk. Nou ja: "we"? De kans is groot dat steeds meer landen hun eigen producten zelf nodig zullen hebben.

Home Disclaimer Sitemap Privacybeleid.

Tegelijk is sterk bezuinigd op de voorzieningen voor de kansarme Nederlanders. Het is een goede zaak om de eigen burgers multicultureel op te voeden, onbewuste behoefte aan een club van tien miljoen eigen groep, publiceert de Club glossy brochures en nieuwsbrieven. Om het bevolkingspolitieke gedachtegoed te verspreiden. We zullen dus alles eerlijk moeten delen om geen ruzie of oorlog te krijgen!

Stichting De Club van Tien Miljoen Adres Mocht u een poststuk willen toesturen. Ga heen en vermenigvuldig u niet Steun ons in de strijd tegen overbevolking, club van tien miljoen.

Een grotere instroom van migranten zou leiden tot "blijvende apartheid" door grote "concentraties" migranten in bepaalde wijken. De Club raadt in haar meest recente brochure iedereen aan om kennis te nemen van boeken van kaptafel met licht spiegel als H.

Deze woorden beginnen met `Club`

U bevindt zich hier:   Start. Immers het aantal inwoners per land stijgt. In elke uitgave spreekt de stichting zich expliciet uit tegen racisme. De overbevolking heeft niets met de komst van vluchtelingen te maken.

Trouwens, volgens de stichting "wordt er in Nederland gelukkig niet of nauwelijks gediscrimineerd", club van tien miljoen. Het recht van vrije immigratie is de ontkenning van het recht van volkeren op een eigen plek. Het is makkelijk om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. We kunnen de mensheid niet op haar beloop laten Steun ons in de strijd tegen overbevolking.