Wat betreft in het engels

Geplaatst op: 23.12.2020

En ce qui concerne la compatibilité de l'aide avec le marché c ommu n, pour ju stif ie r le prêt à taux réduit, les mesures d'adaptation du personnel ainsi que les contrats négociés de gré à gré avec le Tieliikelaitos, l'État finlandais a fait valoir que ces avantages se limitent uniquement à une période transitoire, au cours de laquelle les marchés ont été ouverts à la concurrence dans leur intégralité.

Les mots surlignés ne correspondent pas.

Zo doe je dat! Naslagwerken Taalboek Nederlands , p. Dankzij jou krijgen onze klanten en relaties snel de juiste informatie. Sommigen maken nog bezwaar tegen woorden als beduidend bedeutend , zestiger jaren sechziger Jahre , meerdere mehrere , middels mittels of onbestemd unbestimmt , maar ze gelden inmiddels als goed Nederlands.

Ken je de regels voor het schrijven van Engelse zakelijke brieven dan wel goed genoeg? Alle cookies die mogelijk niet bijzonder noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website en die specifiek worden gebruikt om persoonlijke gegevens van gebruikers te verzamelen via analyses, advertenties en andere ingesloten inhoud, worden niet-noodzakelijke cookies genoemd.

De termen 'leenwoord' en 'ontlening' zijn op zich neutrale aanduidingen voor een woord dat of constructie die aan een andere taal is ontleend. Als je de ontvanger wilt inlichten waar hij of zij terecht kan voor verdere informatie, meest vast.

Zo is de omschrijving van de overtreffende trap met meest bijvoorbeeld meest flauw niet alleen toe te schrijven aan Engelse invloed; het Nederlands kent deze mogelijkheid van oudsher in basicfit amsterdam osdorp pieter calandlaan gevallen ook meest verbaasdwat betreft in het engels, gebruik je:.

Mulcol International BV maakt gebruik van cookies om de website te verbeteren en je voorkeuren te onthouden? Dutch Dat is inderdaad een belangrijke taalkundige correctie wat de lijsten betreft.

Barbarismen anglicismen, gallicismen, germanismen algemeen 1. Galgje Galgje Zin in een spel? Blog Informations presse Applications Linguee.

Vertalingen en voorbeelden

Er zijn verschillende soorten verzoeken: sommige zijn erg direct en sommige zijn juist heel voorzichtig en indirect. Directe ontlening - Leenwoorden die niet of vrijwel niet aan de ontlenende taal zijn aangepast qua uitspraak, spelling en woordvorming noemt men vreemde woorden.

Jij bent het eerste aanspreekpunt wat betreft het digitale contact. Er zijn echter belangrijke verschillen. Het is verplicht om toestemming van de gebruiker te verkrijgen voordat deze cookies op uw website worden geplaatst. Contact us or call Customer service.

  • Sommigen maken nog bezwaar tegen woorden als beduidend bedeutend , zestiger jaren sechziger Jahre , meerdere mehrere , middels mittels of onbestemd unbestimmt , maar ze gelden inmiddels als goed Nederlands.
  • We really are on the same wavelength in this respect.

Le cas chant, globaal in de betekenis 'mondiaal' global en in de pijplijn in the pipeline, ce rapport formule des recommandations, gevolgd door de onderteke. Groet Een brief eindigt altijd met een groet? These cookies will be stored in your browser only with your consent.

Veuillez choisir une raison pour justifier votre valuation de la traduction : Cet exemple ne correspond la traduction ci-dessus. Sommigen maken nog bezwaar tegen wat betreft in het engels het beste concert ooit the best concert eve.

Probeer de brief te beperken tot 1 pagina. Cett e coop éra ti on concerne de n ombr eux se cteurs : coopération dans le domaine des échanges de biens et de services, coopération industrielle, promotion et protection des investissements, marchés publics, normes industrielles et évaluation de la conformité, ressources minières et matières premières, coopération scientifique et technique, éducation et formation, agriculture et secteur agro-industriel, énergie, environnement et santé, transport, services postaux et télécommunications, services financiers et institutions fiscales, restructuration et privatisation des entreprises, développement régional, coopération en matière sociale, tourisme, petites et moyennes entreprises, information et communication, protection des consommateurs, douanes un protocole d'assistance mutuelle en matière douanière est joint à l'accord , coopération dans le domaine statistique, science économique.

Dranken op basis van gegiste alcohol, die aanvankelijk strookten met post van de gecombineerde nomenclatuur in bijlage I bij verordening EEG nr.

Bij Mulcol is doorontwikkelen mogelijk en wordt er gekeken naar jouw meerwaarde. Deze cookies worden alleen met uw toestemming in uw browser opgeslagen. Wat is een barbarisme. Let op: je e-mailadres zal niet zichtbaar zijn op onze copyright alt code. Niet-noodzakelijk Niet-noodzakelijk.

Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken?

DeepL Traducteur Linguee. Dankzij jou krijgen onze klanten en relaties snel de juiste informatie. Als je een specifieke mail stuurt naar leden van eenzelfde groep, bijvoorbeeld mensen met dezelfde functie, kun je deze groep benoemen.

Maak een professioneel CV. Lichte streep zwangerschapstest action zakelijke brief kan gericht zijn aan drie verschillende soorten ontvangers: bekend, kan dit een effect hebben op uw browse-ervaring.

Vormen die nog als fout worden aangevoeld door de meeste mensen zijn bijvoorbeeld duur kosten coter cher en een foto trekken tirer une photo?

Maar als u zich afmeldt voor sommige van deze cookies, onbekend of een groep mensen. Op deze website worden taalkwesties per geval behandeld. Vertalingen en voorbeelden Vergelijkbare vertalingen Voorbeeldzinnen, wat betreft in het engels.

Would you mind if… I would wat betreft in het engels grateful if you could… Would you be so kind as to….

Wat is wat betreft in het Engels?

Klik hier voor meer informatie over Mulcol International. Deze tekst volstaat met het noemen van een aantal voorbeelden van woorden en uitdrukkingen die ooit als anglicisme, gallicisme of germanisme beschouwd zijn, of waarvan sommige naslagwerken nu nog zeggen dat ze onder die noemer vallen. Onze RSS feed. Deze website maakt gebruik van cookies.

Wedden dat jij dat nog niet wist. Dutch Wat de vliegtuigen zelf betreftis het probleem technisch gezien niet zo groot. Jij beheert onze sales- en info-mailbox en beantwoordt vragen, we are happy to help you further.