Passe compose frans

Geplaatst op: 27.02.2021

Wanneer gebruik je de passé composé en wanneer de imparfait? Telefoon Ik heb niet geweten.

NU Beter Spaans. De voltooide tijd bestaat, net zoals in het Nederlands, ook uit twee werkwoorden. Ze hadden gedronken Elles étaient parties Zij waren vertrokken. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie.

Uitgang van het voltooid deelwoord Het voltooid deelwoord dat wordt vervoegd met het hulpwerkwoord ÊTRE  krijgt de uitgang naar geslacht en getal van het onderwerp.

We kunnen dit samenvatten met het volgende principe :. Hij is ziek geworden omdat hij een te hoge dosis medicijnen had ingenomen.

Met tre worden alle wederkerende werkwoorden met -se- vervoegd en een passe compose frans aantal werkwoorden die een beweging uitdrukken. Zie bij wederkerend werkwoord? Dit gaat op voor alle werkwoorden, behalve het zeer onregelmatige tre.

Il vient de rentrer chez lui. De plus-que-parfait is de verleden tijd van de voltooid tegenwoordige tijd le pass compos.

LE PASSÉ COMPOSÉ of L'IMPARFAIT ?

Met être worden alle wederkerende werkwoorden met -se- vervoegd en een groot aantal werkwoorden die een beweging uitdrukken. Zij zijn hier nog niet geweest. Voorbeelden zeer recente gebeurtenis Il vient de rentrer chez lui. Heb je vragen over dit onderwerp?

Ils viennent de partir il y a une minute.

  • Wanneer gebruik je de passé composé en wanneer de imparfait?
  • NU Beter Duits. Nous avons parl é.

Het krijgt dan, wat blijven betekent, een uitgang, passe compose frans. Beter Spellen. Het voltooid deelwoord dat wordt vervoegd met het hulpwerkwoord TRE  krijgt de uitgang naar geslacht en getal van het onderwerp. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Ik heb niet geweten. Passe compose frans voltooid deelwoord van wederkerende werkwoorden wordt alleen verbogen als het voornaamwoord een lijdend voorwerp is.

Navigatiemenu

Iedereen stond op. Le passé composé? Sluit venster Contact Neem contact met ons op. Elles sont venues Werkwoorden die vervoegd worden met het hulpwerkwoord AVOIR , krijgt de uitgang naar geslacht en getal van het lijdend voorwerp wanneer dit lijdend voorwerp VOOR het werkwoord in de zin staat.

Venir et ses passe compose frans. Maandag tot en met donderdag: Grammatica, De verleden tijd. Ik heb niet geweten. Chadd een bericht. Zij zijn net vertrokken Je viens de recevoir la facture Ik heb zojuist de rekening gekregen.

In het geval van marcher krijg je dan marché. Hij zei me dat Marie gekomen was. Bijvoorbeeld: Elle a acheté la maison? Un jour, j'ai joué devant la reine.

  • Je hebt een hulpwerkwoord nodig hebben of zijn en een voltooid deelwoord.
  • Wanneer gerbuikt men de plus-que-parfait?
  • Naamruimten Artikel Overleg.
  • Vous avez retourné les livres à la biliothèque.

We zijn weer opnieuw begonnen. Indicatif :. Plus-que-parfait De plus-que-parfait is passe compose frans verleden tijd van de voltooid tegenwoordige tijd le pass compos. Weergaven Lezen Bewerken Brontekst bewerken Geschiedenis. In het Nederlands heet dit de voltooid verleden tijd. Si j' tais arriv l'heure, j'aurais eu plus de temps pour finir mon devoir. Werkwoorden op '- re' Het voltooid deelwoord van de werkwoorden op 're' maak je door 're' van het hele werkwoord af te halen en dan een ' u ' achter de stam te plakken, passe compose frans.

Dit gaat op voor alle werkwoorden, behalve het zeer onregelmatige tre.

Je ne comprends pas?

Ils ont monté l'escalier. En nu jij! Il faisait beau, le soleil brillait, les arbres ruisselaient dans la brise, et je me sentais en pleine forme.

C' tait la fte de l'cole. Ook voor een reeks handelingen in het verleden gebruik je de pass compos. Voorbeelden zeer recente gebeurtenis Il vient de rentrer chez lui.