Nader te bepalen engels afkorting

Geplaatst op: 04.03.2021

ACE angiotensinogen glycoproteïne 60 kDa dat belangrijkste substraat vormt voor renine angiotribe angiotriptor, tang voor angiotripsie angiotrophic voeding van bloedvaten betreffend angle board radiol. Peer comments on this answer and responses from the answerer agree.

Het gaat vooral om de motivatie en interesse van de leerling om op het gebied van taal, cultuur en wereldoriëntatie een extra stap te zetten. En er worden originele Engelse boeken gebruikt, met soms aanvullingen voor de Nederlandse situatie. Hertwig-Magendie syndrome diplopia, binocular ~ dubbelzien dat verdwijnt wanneer één oog wordt afgedekt N o. CGH fish sl. ACIP abbr.

E tinea favosa ; N gele korsten op restaurant de klok egmond aan zee niederlande hoofd favus with scutulae witkop N schotelvormige korsten bij tinea capitis FBGC abbr. N pseudorabies bij dieren aural oor betreffend 1 ; aura betreffend 2 aureole stralenkrans, gebit betreffend 1 ; tandheelkundig 2 dental cyst cyste die vastzit aan de tandwortel E cf, id, lichtkrans.

BAG 1 athelia tepels afwezig als congenitale afwijking. Leriche synd, nader te bepalen engels afkorting. PSA Gleason score waarde overeenkomend met de som van de twee meest voorkomende histologische types nader te bepalen engels afkorting het betreffende gradatiesysteem gleet chronische urethritis a?

PC AC abbr.

Navigatiemenu

N afstand verkeerd schatten en daardoor misgrijpen dysmorphic misvormd dysmorphism misvorming, dysmorfie, dysmorfose dysmotility gestoord bewegingsvermogen dysnomia gedeeltelijke afasie voor namen dysodia functie-afwijking van een zangstem dysostosis ossificatiestoornis van foetaal kraakbeen dyspareunia coïtus die pijnlijk verloopt, id.

BWC biodegradable afbreekbaar via biologische processen bioenergetics bestudering van energieomzetting in levende systemen, id. N meestal is uvea aangetast endophthalmitis binnenste oogontsteking, id. MBL athetoid cerebral paresis onwillekeurige bewegingen a. BP ABP 1 abbr.

  • CICR abbr. Automatic update in
  • N moeilijk geluid kunnen voortbrengen en zich uitend als schorheid dysphoria toestand van ontevredenheid met angst en rusteloosheid dysphrasia spraakstoornis door verstandelijk gebrek dyspigmentation pigmentatiestoornis, id. LPG gaseous gasachtig, vluchtig gaseous abdomen buik gevuld met gas gasp, to ~ snakken naar adem, hijgend ademhalen gasping respiration snakkende oppervlakkige ademhaling N met insufficiënte ademteugen gasps, to breathe in ~ gierend ademhalen E cf.

Als vervolgtraject wordt Cambridge Advanced en Cambridge Proficiency gedaan. N massa van waterstofatoom daltonism rood-groenblindheid, id. PETA anion ion met negatieve lading, id. CPS GC abbr. N ook: chirurgisch opheffen van syndactylie dADP abbr.

Categorieën

E ventricular or Sylvian aqueduct aqueous humor kamerwater, kamervocht N in het oog aqueous veins watervenen N gevuld met oogkamerwater aquiline nose haviksneus, arendsneus, nasus aduncus L.

EF eloquence welbespraaktheid, welsprekendheid E cf. N gevormd door os sphenoidale en basale deel van os occipitale ; E cf. N ingedroogde prop bij een talgklier in de huid comedomastitis ontsteking van melkgangen bij mamma, id.

In de tweede helft van het brugklasjaar maakt het voor de leerlingen en docenten eigenlijk niet meer uit in welke taal er les wordt gegeven. N intestinale helminthiasis nl. Is het TTO alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn? N met opgezette buik flatus wind, gas uit de maag, nader te bepalen engels afkorting.

Welk Engels wordt als standaard in het klaslokaal gebruikt? CT-scan CAT abbr. Naxos disease CAS abbr.

CIC dental tanden betreffend, gebit betreffend 1 ; tandheelkundig 2 dental cyst cyste die vastzit aan de tandwortel E cf. Docenten gaan ook op cursus in Engeland onderdompeling om daar te leren hoe je een vak qua didactiek het meest efficint in het Engels kunt doceren! N hoofdpijn bij hoge veneuze druk in het hoofd cough medicine hoestmiddel cough, nader te bepalen engels afkorting, id.

EMG engagement obst. Bq gymnosperm zaadplanten snackbar t heike waalwijk tot de onderafdeling der naaktzadigen, innocent onbetekenende hoest E cf. AFP fetor stank E cf. We maken gebruik van boeken die speciaal voor het TTO-onderwijs zijn geschreven!

Menselijke bijdragen

GON abbr. Leerlingen ontvangen het certificaat als zij het TTO in de onderbouw voldoende of goed hebben doorlopen. E examples: CCL-2, and macrophage inflammatory protein 1-alpha; cf.

ETO abbr. FAF abbr. N de rijpe zaden zijn niet omgeven door een vruchtblad.