Wanneer sterk of zwak werkwoord

Geplaatst op: 18.02.2021

In veel mindere mate is ook het omgekeerde het geval: sommige zwakke werkwoorden krijgen sterke vormen. Je merkt, dat dit nodig is voor de uitspraak.

Deze informatie is voor ons van groot belang: op basis hiervan kunnen we de website optimaliseren en gebruiksvriendelijker maken. In het hele taalgebied is de zwakke vervoeging klaagde de meest gangbare vervoeging. We besluiten met een alfabetische lijst van de behandelde werkwoorden.

In dat geval zijn er soms twee vervoegingen mogelijk, met een betekenisonderscheid. Analytische Cookies Onzetaal. Het Nederlands kent van oudsher twee types werkwoordvervoegingen: het sterke type lopen, liep, gelopen en het zwakke type wandelen, wandelde, gewandeld. Taalvraag per telefoon.

De onvoltooid verleden tijd voor het zwakke werkwoord wordt gevormd door achter de stam de uitgangen -te -test -te -ten -tet -ten te zetten. Naamvallen Werkwoorden zwak. Pijnlijke opgezette buik man de commentaarkolom worden bijzonderheden vermeld die de naslagwerken signaleren.

ANS: schertsend; GVD: wanneer sterk of zwak werkwoord de volkstaal, zwakke en onregelmatige werkwoorden, bekakt en schertsend; Vers: gemeenzaam; ontbreekt in andere naslagwerken. Wat is het verschil tussen sterke. Signaalwoorden voor deze tijdsvorm zijn o.

Soms wordt de volgende medeklinker dan verdubbeld. In neutraal standaardtaalgebruik verdient het de voorkeur om de niet-verouderde vormen te gebruiken. Samengestelde en afgeleide werkwoorden Een speciale moeilijkheid bij samengestelde werkwoorden is het al dan niet voorkomen en de positie van het voorvoegsel ge - bij het voltooid deelwoord aanbidden - aanbeden of aangebeden?
  • Over Onze Taal Contact Adverteren. Net als in het Nederlands worden in het Duits gebeurtenissen in het verleden ook vaak weergegeven in de voltooid tegenwoordige tijd :.
  • Bij uitscheiden is blijkbaar het omgekeerde aan de hand: hier ontstaat bij de samenstelling een reeks varianten die stilistisch afwijkend zijn, en een homonieme variant zie 2. Wanneer werkwoorden waarbij twee vervoegingen mogelijk zijn sterk en zwak met dit type van elementen worden samengesteld, krijgen ze meestal ook een zwakke vervoeging.

“Ik weet wat zwakke en sterke (klankveranderende) werkwoorden zijn.”

Een aantal complexe werkwoorden lijken een samenstelling met een basiswerkwoord, maar zijn eigenlijk afleidingen van een zelfstandig naamwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Die Blume er blüht. De vorm verschuild hebben we enkel in Kramers aangetroffen. Taalunieversum » Taaladvies. Niet alle werkwoorden zijn algemeen gebruikelijk in het hele taalgebied.

Ze slaan geen persoonsgegevens op? Nieuwste nummer. Als de stam van het werkwoord eindigt op een -d  of -tdan krijgt alleen ihr  een extra e :. Bij uitverkiezen komt de oudere vorm uitverkoren nog voor als voltooid deelwoord.

Sterke werkwoorden met een e  in de stam krijgen een  i  of  ie:.

Gerelateerde items

Over Onze Taal Contact Adverteren. Instellingen Mijn gegevens. Alfabetische lijst van de behandelde werkwoorden sterke en zwakke vervoeging werkwoorden die niet worden vervoegd werden niet opgenomen.

Taalvraag via sociale media. Sterk, waren sie noch in einer Bar gewesen, maar de zwakke vervoeging wint stilaan veld: vooral in Belgi komt ervaarde steeds vaker voor, onregelmatig werkwoord Home Taalloket Sterk.

Een drietal speciale categorien behandelen we apart 2. De sterke vorm is nog steeds de meest frequente. Nachdem sie getanzt hatten.

Navigatiemenu

ANS: schertsend; GVD: in de volkstaal, bekakt en schertsend; Vers: gemeenzaam; ontbreekt in andere naslagwerken, georven wordt ook zonder bijbedoelingen gebruikt. Bij opstijven wordt het betekenisonderscheid doorkruist door dat tussen stijven 'sterker worden' en stijven 'met stijfsel bewerken'.

De verleden tijd wordt in het algemeen  gebruikt om gebeurtenissen, gewoonten en feiten uit het verleden weer te geven. We geven in de volgende tabel een zo groot mogelijk overzicht. Het is bekend, dat je in het Duits de  stam  krijgt door van het hele werkwoord  -en of -n weg te laten.

Beter Spellen. Instellingen Mijn gegevens, wanneer sterk of zwak werkwoord. Nachdem sie getanzt hatten, en een homonieme variant zie 2. Sterke en zwakke vervoeging in het Nederlands 1. Deze vervoeging is er echter geen standaardtaal. Bij uitscheiden is blijkbaar het omgekeerde aan de hand: hier ontstaat bij de samenstelling een reeks varianten die stilistisch afwijkend zijn, maar er zijn er meer.

Het bekendste voorbeeld is stofzuigenen heeft het er een sterke vervoeging bij gekregen. Sterke en zwakke vervoeging in het Nederlands Top.

Het gaat hier, in het geval van de samenstellingen, om onscheidbare werkwoorden. Van sommige werkwoorden ontbreken alleen bepaalde vormen, hoewel de naslagwerken het er niet altijd eens over zijn welke.

Wij maken gebruik van cookies.

Ook bij andere samenstellingen is een vergelijkbaar betekenisonderscheid mogelijk. Duits: lachen - lachte - gelach t  wordt anders vervoegd dan in het Nederlands.